Nyregistrerade personbilar minskade med 19 procent i december

Under december 2021 nyregistrerades 28 255 personbilar. Det är en minskning med 19 procent jämfört med december i fjol. Det visar Trafikanalys officiella statistik för nyregistrerade fordon per månad.

Bästa betallösning laddstationer elbilar

Juli–december 2020 låg antalet nyregistrerade personbilar ungefär på 2019 års nivå, trots pandemin. Under juli–december 2021 har antal nyregistrerade personbilar däremot legat betydligt lägre än motsvarande månader 2019 och 2020 (se figur nedan). I oktober 2021 var skillnaden mot fjolåret som störst: hela -28 procent. Sensommaren–hösten 2021 följer dock på en vår och en sommar med extremt höga antal nyregistrerade personbilar. Under hela 2021 (januari–december) har antalet nyregistrerade personbilar varit 4 procent fler än under 2020.

Andelen av alla nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbilar var i december 58 procent (51 procent i november). Som klimatbonusbilar räknas gasbilar samt elbilar och laddhybrider som släpper ut max 60 g CO2/km.* Av klimatbonusbilarna som nyregistrerades i december var 61 procent elbilar, 38 procent laddhybrider och 1 procent gasbilar.

Under december månad, jämfört med december 2020, ökade nyregistrerade elbilar med hela 53 procent medan laddhybriderna minskade med 35 procent. Man kan notera att juli – december månad följer på ett helt år med mycket höga antal nyregistrerade laddhybrider. Antal nyregistrerade bensin- och dieselbilar minskade i december jämfört med samma månad ifjol, med 35 respektive 48 procent.

Under december månad avregistrerades 18 539 personbilar, varav 7 332 (40 procent) exporterades.

I december 2021 nyregistrerades 2 946 lätta lastbilar (-29 procent jämfört med december ifjol), 661 tunga lastbilar (+22 procent) samt 153 bussar (-67 procent).

1 april 2021 ändrades bonus malus-systemet för beskattning av både personbilar och lätta lastbilar. Bonusen för laddhybrider minskade medan den ökade för elbilar.*

*Utsläppsgränsen för klimatbonusbilar sänktes 1 april 2021, från 70 till 60 g CO2/km. Regeringen.se

Nyregistreringar under helåret 2021

Under hela perioden januari – december 2021 var antalet nyregistrerade personbilar 314 313, +4 procent jämfört med 2020. Antalet nyregistrerade laddbara personbilar under året var 136 081 (+44 procent). 43 procent av de nyregistrerade personbilarna är laddbara, mot 31 procent i fjol.

Husbilarna har varit i ropet under det senaste året. Under hela 2019, innan pandemin, nyregistrerades 4 721 husbilar. Under 2020 var antalet nya husbilar 4 647 (-2 procent) och under 2021 hela 6 324 nya husbilar (+36 procent).

Fakta om statistiken

Nyregistreringarna innehåller alla fordon som under månaden har kommit in i Transportstyrelsen vägtrafikregister. Dessa nyregistreringar skiljer sig från de uppgifter om nyregistrerade personbilar som BIL Sweden redovisar. I BIL Swedens uppgifter redovisas bara bilar av de senaste tre årsmodellerna och exkluderas bilar som är direktimporterade.

Trafikanalys är statistikansvarig myndighet och SCB har producerat statistiken på uppdrag av Trafikanalys. För detaljerad information om nyregistreringar, se ”Nyregistrerade fordon” på Trafikanalys webbplats: www.trafa.se/vagtrafik/fordon eller SCB:s webbplats.

Denna statistik ingår i Sveriges officiella statistik (SOS) och Trafikanalys är statistikansvarig myndighet inom området transporter och kommunikationer. Trafikanalys analyserar och utvärderar svensk transportpolitik och ansvarar för den officiella statistiken.